דברי הקדמה

חקיקה מחייבת מיומנות וידע . כוונתי אינה רק לתוכן הדברים , אם כי גם נושא זה הוא כמובן מעיקרי החקיקה , שהרי התוכן הוא הנושא אשר אליו מתכוון כל מנסח . ואולם נוסף על התוכן אין להעלים עין מן הלבוש : הניסוח קובע לעתים קרובות אם המסר שאותו ניסה להעביר דבר החקיקה הוא ברור ומובן . ועל כן יש לתת את הדעת הן לתוכן , הן לכללים החלים על האמצעים שננקוט כדי שהמסר יהיה מובן וברור והן לעקרונות שהם המסד לביסוס החקיקה המוצעת , היינו העקרונות המלווים כתנאי שבלעדיו לא קיימת צורת הניסוח . העקרונות שקובצו במדריך הלוט נועדו לכן לא רק לעניין הנוסח , אלא גם לכל מי שמבקש שהנושא יהיה מנוסח כראוי ושדבר החקיקה ישקף מסר נהיר ויבטא בצורה ברורה והולמת את הכללים החלים על החקיקה . הכללים שגובשו במדריך נועדו לכוון כל גורם למגמה הנאותה שהיא בעלת חשיבות רבה . יש לשבח את מתן הדעת לעקרונות שבאו לשמש כללים מנחים למי שמבקש לכוון דבריו בניסוח דבר חקיקה נכון למטרה מוגדרת . הפעולה שנעשתה בתחום זה על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה היא לכן בעלת חשיבות רבה . המדריך נמסר לעיון הציבור הרחב . נשמח לקבל בתשומת לב כל הערה , אך טוב גם יהיה אם...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר