יד. המלצות לפירוש החוק

אנו סבורות כי יש שני שיקולים שראוי שבית המשפט יתחשב בהם בפרשו את החוק . שיקולים אלו נוגעים להליך הנידון לפני בית המשפט ויכולים להשפיע על היקף הגנתו של החיסיון העיתונאי : 233 ראו לדוגמה הצעת חוק פ , 189 / לעיל . 77 ש"ה 234 ראו 'ס 48-51 לפקודת הראיות . 235 המלצות אלו גם עלו בעבודת הדוקטור של ד"ר ישגב נקדימון ; וראו נקדימון , לעיל , 8 ה"ש בעמ' . 297 א . הבחנה בין ההגנה שתינתן לעיתונאי או למקור בהליך אזרחי לבין ההגנה שתינתן בהליך פלילי . כאשר מדובר בהליך פלילי , נכון לפרש את התנאים להסרת החיסיון העיתונאי כנוקשים פחות . בהליך פלילי שעל מנת לבררו נדרש להסיר את החיסיון העיתונאי , ההשלכות על הרשעת אדם חף מפשע הן ניכרות , ולכן יש אינטרס חזק יותר להסרת החיסיון על מנת להעניק לצדדים את מרב הראיות ובכך לסייע לחקר האמת . בעניין ליבני נ' מדינת ישראל נאמר בהקשר של הסרת החיסיון העיתונאי : " הרשעת חף מפשע היא פגיעה כה עמוקה ומכאיבה בסדריו של ההליך הפלילי , עד כי אין להרשותה בשום תנאי . " עוד נאמר בעניין אפללו כי " מטרת הדיון הפלילי היא לחשוף את האמת . הן התובע והן הנאשם צריכים לתרום את חלקם לגילוי האמת ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר