יג. המלצות במישור הדיוני

אנו ממליצות כי הליך משפטי העוסק בשאלה אם להסיר את החיסיון יתבצע בדלתיים סגורות . הצעה זו עלתה גם בדוח ועדת מעוז ובחלק מהצעות החוק לעיגון החיסיון העיתונאי . דרישה זו גם מעוגנת בפקודת הראיות בכל הנוגע לדיון בטענת החיסיון של בעלי חסיונות מקצועיים . אנו סבורות כי בהליכי משפט שבהם הועלתה טענת חיסיון יש להפסיק את המשפט עד לבירורה של טענה זו . כמו כן , גם במקרים שבהם הוחלט להסיר את הגנת החיסיון ולצוות על מתן עדות , יש לאפשר לבית המשפט לשמוע את העדות בדלתיים סגורות . תנאים דיוניים אלו יסייעו לדרישת המידתיות , כך שהאינטרסים של המקור והעיתונאי לא ייפגעו יותר מן הנדרש . לכן אנו מציעות להוסיף להצעת החוק את הסעיף שלהלן : " נטען חיסיון לפי סעיף זה , יהיה הדיון בטענה בדלתיים סגורות ; החליט בית המשפט לשמוע את העדות , רשאי הוא לשומעה בדלתיים סגורות . "  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר