י. התנאים להסרת החיסיון

לפי הצעת החוק המונחת על שולחן הכנסת להסרת החיסיון יש ארבעה תנאים : . 1 הגילוי נדרש לעניין שאלה העומדת לדיון ; . 2 הגילוי חיוני לצורך מניעת פשע , לשם עשיית צדק בנוגע לפשע או כדי למנוע עיוות דין חמור בהליכי משפט ; . 3 אין ואי–אפשר לגלות במאמץ סביר ראיות מספיקות אחרות ; . 4 גילוי הראיה אינו נדרש להוכחת עברה של מסירת ידיעה או מסמך בניגוד לסעיפים 117-119 לחוק העונשין , התשל . "ז-1977 אנו סבורות כי לנוכח חשיבותו של החיסיון העיתונאי יש לפרש את הדרישה להוכחת רלוונטיות המידע המופיעה בסעיף ( 1 ) באופן מחמיר יותר . לא ראוי להסיר את החיסיון העיתונאי אם הראיה הנדרשת לעניין שאלה העומדת לדיון תורמת במידה מועטה בלבד לבירור השאלה המשפטית . ד"ר נקדימון סבור כי יש לפרש את רכיב הרלוונטיות כך שיצטרך לעמוד בדרישה כפולה : ראשית , הכוח ההוכחתי הצפון בראיה המבוקשת הוא מהותי , והיא צריכה להתייחס לעניין השנוי במחלוקת ; שנית , העניין השנוי במחלוקת שאליו הראיה מתייחסת צריך להיות נושא מרכזי בהליך , להבדיל מנושא שהוא שולי ופריפריאלי . אנו סבורות כי דרישות אלו חשובות ככלי עזר שיפוטי , אבל בחקיקת החוק יש לקבוע תנאי פש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר