ט. הגדרת היקף ההגנה על תוכן מידע שמסר מקור

הגנת החיסיון יכולה לכלול ארבעה סוגי מידע עיתונאי : . 1 זהות העיתונאי . . 2 מידע שהמקור מסר ושהעיתונאי פרסם . . 3 מידע שהמקור מסר ושהעיתונאי לא פרסם . . 4 מידע שהעיתונאי תיעד במרחב ציבורי שיכול להסגיר את זהות המקור . לפי הצעת החוק העומדת על הפרק היום , החיסיון חל על כל מידע שהמקור מסר . לדעתנו יש להבהיר בחוק כי החיסיון חל גם על מידע שהמקור מסר ושהעיתונאי לא פרסם . נראה שיש שני מצבים עיקריים שיכולים להוביל לכך שהמידע שנמסר לא יפורסם באמצעי התקשורת : כאשר המקור מתנה שהמידע לא יפורסם , או כשהעיתונאי או המערכת שבה הוא עובד מחליטים שלא לפרסם את המידע . נעמוד על השיקולים שעומדים ביסוד החלת החיסיון בשני המצבים הללו . מקור המבקש את אי–פרסום המידע עושה זאת כתנאי למסירת המידע או כתנאי לכך שיאפשר לעיתונאי להימצא במקום מסוים ולהיחשף למתרחש בו . הטעמים לתנאים אלו מגוונים : המקור עשוי לחשוש כי פרסום המידע יחשוף את זהותו ; חשיפת המידע יכולה לקשר את המקור לפעילות עבריינית או להתנהלות לא תקינה ; או שייתכן שעצם מסירת המידע לעיתונאי ופרסומו היא עוולה אזרחית או פלילית . נראה שכל מידע שנמסר בהקשר כזה , גם א...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר