ג. היקף הגדרת מקצוע ה"עיתונאי"

בעבר הקושי בהגדרה של עיתונאי היה נורמטיבי . הועלו טענות נגד הניסיון לכבול את מקצוע העיתונאות במשטר של רישוי , שתחילתו בהגדרה וסופו בתנאי כניסה ויציאה מן המקצוע , בפיקוח שלטוני , באפקט מצנן על העשייה העיתונאית ובפגיעה בזכות לחופש ביטוי ועיתונות . אנו סבורות כי בעידן המידע משטר רישוי למקצוע העיתונאות איננו רלוונטי כלל , הואיל ונושא הסדרת התכנים התקשורתיים נדרש כולו לחשיבה מחודשת . מטרת ההגדרה בענייננו איננה לכבול כותבים אלא להעניק להם הגנה על פי הגדרה אחת : Madden v . Turner Broadcasting Systems , Inc ., 151 F . 3 d 125 , 129 130 ( 3 d Cir . 159 1998 ) 160 שם , 'בעמ . 130 Mary-Rose Papandrea , Citizen Journalism and the Reporter’s Privilege , 2006 2007 161 INNM . L . EVR . 515 , 573 כתיבה לתועלת הציבור המתבצעת בפלטפורמות שונות , משטרי העסקה שונים ופרקטיקות שונות של כתיבה , עריכה ואתיקה . יש הטוענים כי מי שמבקש לעסוק בעיתונות צריך להיות כפוף לחובת רישוי שתבטיח שמירה על רמה גבוהה של יושרה אישית ומקצועית ותאפשר פיקוח על התנהלותו בהתאם לכללי האתיקה המקצועית והסטנדרטים הראויים . לפי טענה זו ,...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר