ב. הגדרת מקצוע ה"עיתונאי" בפסיקה משווה

בדחיית הזכות לחיסיון קבע הרוב בפסק דין ברנזבורג : " במוקדם או במאוחר יהיה נחוץ להגדיר מהן אותן קטגוריות של עיתונאים אשר זכאים ליהנות מהזכות . " מאז פרשת ברנזבורג ניסו בתי משפט אמריקאיים רבים להגדיר מי נחשב " עיתונאי" לצורך הגנת החיסיון העיתונאי . שלושה בתי משפט קבעו כי סוג המדיום שבו העיתונאי פועל אינו צריך להיות רלוונטי בקביעת תחולת הגנת החיסיון העיתונאי . גישות השופטים בתיקים הנידונים משקפות את נקודת המוצא שיש לבחון את הסוגיה מיהו עיתונאי לצורך הגנת החיסיון העיתונאי . בפרשת פון בילוב ( von Bulow ) נקבע כי הזכות לחיסיון עיתונאי חלה רק על מי שעוד בזמן איסוף המידע הייתה לו כוונה לעבדו ולהפיץ אותו לציבור . אנדריאה ריינולדס הייתה עדה בתביעה אזרחית שהגישו ילדיה 151 דוח צוות הבדיקה בעניין האזנות סתר , לעיל , 66 ה"ש בעמ' . 21 152 עניין , Branzburg לעיל , 112 ה"ש בעמ' . 705 von Bulow v . von Bulow , 811 F . 2 d 136 ( 2 Cir . 1987 ) 153 של מרתה פון בילוב בשם אמם המנוחה נגד בעלה קלאוס , אשר נשפט בגין הריגתה . ריינולדס רשמה לעצמה הערות בזמן המשפט ולאחריו הוציאה לאור ספר שהתבסס עליהן . בית המשפט ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר