ט. ניו זילנד

בניו זילנד החילה הפסיקה את כלל העיתונות האנגלי בהליכי משפט נוספים ולא רק בתביעות לשון הרע . נקבע כי הכלל יחול בשלב הגילוי המקדים , אם כי בית המשפט הכיר בכך שגם בשלב ההוכחות אפשר לאזן בין האינטרס בהגנת מקורותיו של העיתונאי לבין אינטרס נוגד . בשנים האחרונות חוקק גם בניו זילנד חוק חיסיון עיתונאי יחסי . החוק קובע כי עיתונאי פירושו אדם שבמהלך הרגיל של עבודתו יכול מקור להעביר לו מידע בציפייה שמידע זה עשוי להתפרסם במדיום חדשותי . התנאים להסרת החיסיון זהים לתנאים הקבועים בחוק האוסטרלי . ; Evidence Amendment ( s’Journalist Privilege ) Act 2011 ( Cth ) ( Austl . ) 142 נקדימון , לעיל , 8 ה"ש בעמ' . 100 143 ראו European Pacific Banking Corporation v . Television New Zealand , 1994 NZLR LEXIS 614 ( C . A ) ; Evidence Act 2006 , § 68 ( N . Z ) 144 נקדימון , לעיל , 8 ה"ש בעמ' . 100-101  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר