ז. קנדה

בקנדה מעוגנים חופש הביטוי וחופש העיתונות בסעיף 2 ( b ) לצ'רטר הקנדי בדבר זכויות וחירויות . ואולם בתי המשפט נמנעו לרוב מלהכיר בחיסיון העיתונאי המבוסס על הוראות הצ'רטר או על המשפט המקובל . בית המשפט העליון של קנדה קבע כי החיסיון העיתונאי אינו נובע מהוראות החוקה ונימק זאת בכך שהאמצעים השונים שעיתונאים משתמשים בהם לאיסוף מידע , ובכלל זה הישענות על מקורות חסויים , אינם מעוגנים בחוקה , וכי החיסיון העיתונאי עשוי להיטען גם על ידי מי 136 בכר , לעיל . 119 ש"ה US Court Rules Reporters Have No First Amendment Protection , PRESS TV 137 ( July 20 , 2013 ) ( online ); Obama Wants to Jail New York Times Reporter James Risen , LAROUcHEPAc ( July 23 , 2013 ) ( online ) Canadian Charter of Rights and Freedoms , § 2 ( b ) 138 שאינם עיתונאים " מסורתיים" ( לדוגמה בלוגרים וצייצני טוויטר . ( משום כך סבר בית המשפט כי לא ראוי להעניק הגנה חוקתית לקבוצה כה רחבה ולא מוגדרת של דוברים ולכל מקור שהם יראו לנכון להבטיח לו סודיות . רק בשנים האחרונות הוכרה האפשרות להחיל את החיסיון העיתונאי בבתי המשפט . בתי המשפט הקנדיים ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר