ד. גרמניה

בחוק סדר הדין האזרחי בגרמניה נקבע בסעיף 383 כי בעלי מקצועות שבמסגרת עבודתם נמסר להם מידע , ובכללם עיתונאים , רשאים לסרב להעיד בנוגע אליו , אלא אם מקורות המידע מתירים להם לגלותו . נוסף לכך נקבע כי גם אם בעלי מקצועות אלו אינם מסרבים להעיד , חקירתם לא תתרכז בעובדות ובנסיבות במקרה שברור שהעדות אינה יכולה להינתן בלי לפגוע בחובת הסודיות . סעיף 53 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כי אנשים המעורבים בקביעות בהכנה , בייצור או בהפצה של חומר מודפס , של שידורי רדיו , של סרטים דוקומנטריים ושל סרטים עלילתיים , או בשירותי מידע ותקשורת העוסקים בהנחיה או בגיבוש דעות , רשאים לסרב להעיד באשר למחבר המידע שהועבר לידיהם או באשר למי שהעביר לידיהם את ההערות והמסמכים , או בנוגע לכל מודיע אחר או מידע שנמסר להם במסגרת תפקידם המקצועי ובכלל זה תוכן המידע שנמסר . 102 משה , לעיל , 98 ה"ש בעמ' . 164 ZIVILPROZESSORDNUNG [ ZPO ] [ c ODE OF c IVIL PROcEDURE ] , Dec . 5 , 2005 , 103 UNDESGESETZBLATTB [ LBGB . ] 3202 , as amended ( Ger . ) זכות זו תפקע אם העדות דרושה כדי לזכות מעברה פלילית , או אם אובייקט החקירה מואשם באחת מהעברו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר