ג. שוודיה

חוק העיתונות של שוודיה הוא חוק יסוד שמגן על מקורות המידע יותר מעל עיתונאים . החוק קובע כי לא יינזק אדם שמסר מידע לעיתון , ולכן אפשר לחשוף זהות של מקור מידע רק למען ביטחון המדינה או כאשר האינטרס הציבורי או הפרטי גובר על האינטרס העיתונאי . עיתונאי בשוודיה החושף את מקור המידע שלו עובר עברה פלילית . כמו כן , בסעיף ( 5 ) 3 לחוק נקבע כי בית המשפט יקפיד לוודא שלא לשאול שאלות שעשויות לפגוע בחובת הסודיות במידה העולה על הנדרש במקרה הנידון . בסעיף 4 לחוק נקבע כי רשות ציבורית או גוף ציבורי אינם רשאים לברר את זהותו של המחבר של חומר שנכלל או שמיועד להיכלל במסמך מודפס , אלא אם הדבר דרוש לצורך העמדה לדין או פעולה אחרת נגדו , וכל עוד פעולה זו אינה נעשית בניגוד לחוק היסוד . עוד נקבע כי גם במקרים שבהם אפשר לברר את זהות המחבר , חובה על הגופים לכבד את חובת הסודיות . סעיף 5 של החוק קובע כי הפרה של סעיף 4 יכולה לגרור קנס או מאסר . 98 שופט חוקר ( Juge instruction’d ) הוא שופט שלום הממלא תפקידים שבישראל מופקדים בידי התביעה או בידי קציני חקירות במשטרה . 99 רונן משה אתיקה עיתונאית ARTIcLE 19 , PRESS LAw AND PRAc...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר