ה. מדוע נדחו הצעות החוק לעיגון החיסיון העיתונאי בחוק?

חברי כנסת ואנשי אקדמיה שעסקו בקידום עיגון החיסיון העיתונאי בחוק תלו את העובדה שהצעות החוק האמורות לא צלחו את הליך החקיקה בנסיבות עתיות וברצונה של הממשלה להימנע מלקבוע מסמרות בהגדרה של "עיתונאי . " פרופ' אשר מעוז , שעמד בראש ועדת מעוז , סבור שהצעת החוק שהוגשה בעקבות עבודת הוועדה הייתה יכולה לעבור בכנסת אלמלא ניסו לנצל את הפופולריות שלה כדי לצרף לה שינויים נוספים בפקודת הראיות ולהגביל את החיסיון על מידע שמסר לקוח לעורך דינו . על פי חברת הכנסת זהבה גלאון , שחתומה על הצעת החוק האחרונה שהוגשה וגם העלתה הצעה זהה בשנת , 2006 הסיבה לעיכוב הנוכחי היא חוסר רצונה של הממשלה להגדיר מיהו עיתונאי . ביוני 2011 ביקשה הממשלה שלושה חודשים לבדוק את הצעת החוק , אך מאז לא הגיבה . את סוגיית מיהו עיתונאי על פי הגנת החיסיון העיתונאי הזכיר גם שר המשפטים דאז אברהם שריר עוד כשההצעה הוגשה לראשונה בכנסת האחת עשרה . חבר הכנסת נחמן שי , שהעלה את הצעת חוק החיסיון העיתונאי כמה פעמים בכנסת השמונה עשרה ובכנסת התשע עשרה , התייחס לדחיית ההחלטה בעניין הצעת החוק בעיתון גלובס : 83 שם . 84 פרוטוקול ישיבה מס' 346 של הכנסת האחת ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר