ד. הצעות חוק מהעת האחרונה

בשנת 2003 הוגשו שתי הצעות חוק פרטיות נוספות בנושא . האחת הוגשה על ידי חבר הכנסת אבשלום וילן , והיא שילבה בין חיסיון עיתונאי בהליכי חקירה ומשפט לבין מניעת חשיפת זהות המקורות בהאזנות סתר ובקבלת נתוני חיוג . לפי ההצעה יחול החיסיון על זהות המקור ויהיה אפשר להסירו רק אם מתקיימים שלושה תנאים : . 1 בית המשפט מצא כי הצורך לגלות את הראיה הכרחי להגנה על ביטחון המדינה ; . 2 לשם מניעת אי–סדר או פשע , או לשם הכרעת דין בפשע חמור ; . 3 אין ראיות אחרות להכרעת הדין . 76 התזכיר לא תורגם לחקיקה בגלל כל מיני התנגדויות : היו שחשבו שתחולתו צרה מדי ואחרים סברו שהיא רחבה מדי . ראו איילת ברק–מדינה מסמך רקע בנושא הסדרת החיסיון העיתונאי בחקיקה ( הכנסת , מרכז מחקר ומידע , . ( 2003 כמו כן ראו נקדימון , לעיל , 8 ה"ש בעמ' . 47-46 77 ראו הצעת חוק לשמירת החיסיון העיתונאי ( תיקוני חקיקה , ( התשס . 189 / פ , "ג-2003 חלקה השני של ההצעה מתייחס להחמרה בעונשו של מבצע האזנת סתר שתכליתה לחשוף מקור עיתונאי , או של מי שמקבל פירוט של מספרי טלפון שעמם התקשר בעל מכשיר טלפון ללא הסכמתו במטרה לחשוף את המקור כאמור . הצעת החוק השנייה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר