א. הצעות חוק מוקדמות

זמן לא רב לאחר קביעת הלכת ציטרין חודשו היוזמות לעיגונו של החיסיון העיתונאי בחוק . לפי הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות ( חיסיון עיתונאי ) של חבר הכנסת מרדכי וירשובסקי משנת , 1987 עיתונאי לא יחויב למסור את מקורות המידע שנכלל בפרסום עיתונאי ושהגיע אליו בזמן עבודתו העיתונאית , אלא אם בית המשפט שוכנע שהדבר נחוץ מטעמי ביטחון המדינה או חיוני לעשיית משפט צדק בעברה שהיא פשע , וכאשר אי–אפשר להישען על ראיות אחרות . ההצעה צמצמה למעשה את האפשרות להסיר את החיסיון העיתונאי והגבילה אותה רק למקרים של חשש לפגיעה בביטחון המדינה או להליכים פליליים בשל עברת פשע . בשנת 1989 הגיש חבר הכנסת אלי דיין הצעת חוק פרטית נוספת לעיגון סטטוטורי של החיסיון העיתונאי , אך היא לא הצליחה לעבור את הליכי החקיקה . גם הצעה זו התייחסה רק לחיסיון על זהות מקורותיו של המידע שהגיע לעיתונאי 70 ראו פרוטוקול ישיבה שט"ז של הכנסת השישית 2972 , 2971 , 52 ד"כ ( התשכ . ( ח" 71 ראו הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות ( חיסיון עיתונאי , ( התשמ . ת"ק , "ז-1987 תוך כדי עבודתו . לפי ההצעה האמורה החיסיון הוא יחסי ואפשר להסירו אם בית המשפט שוכנע כי הדבר נד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר