פרק שני ניסיונות לעגן את החיסיון העיתונאי בחקיקה בישראל

כבר בעת ההכנה לקריאה שנייה ושלישית של החוק לתיקון דיני הראיות , התשכ , "ט-1968 שעיגן בחוק את החסיונות המקצועיים , העלה חבר הכנסת אורי אבנרי הסתייגות שלפיה תוסף לחוק הוראה הנוגעת לחיסיון עיתונאי . לפי הצעתו , עיתונאי לא יהיה חייב לגלות לבית המשפט את שמו של אדם שמסר לו מידע כלשהו ששימש יסוד לפרסום עיתונאי פרי עטו , זולת אם הסכים מוסר המידע לגילוי שמו . הסתייגות זו לא התקבלה בכנסת .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר