ה. מיהו בעל החיסיון?

אחת השאלות המרכזיות הנוגעות לחיסיון העיתונאי היא השאלה מיהו בעל החיסיון . החשיבות של שאלה זו טמונה בכך שרק בעל החיסיון יכול לוותר עליו . שאלה זו נידונה בפסק דין גילת נ' מילוא שעסק בהאזנות סתר לא חוקיות לשיחות טלפון שנעשו בביתו של העיתונאי מרדכי גילת . קלטת השיחות של גילת מביתו עם מפכ"ל המשטרה ועם עיתונאים אחרים נמסרה ליועץ המשפטי לממשלה . היועץ המשפטי ביקש להאזין לשיחות אלו , אף שהושגו באופן לא חוקי , על מנת לחקור את מעשי ההאזנה וטענות שהועלו כלפי המפכ"ל . גילת והעיתונאים שאתם שוחח עתרו לבג"ץ וביקשו למנוע מהיועץ המשפטי לממשלה להאזין לקלטת ולעשות בה שימוש . הדיון נסב על השאלה אם אפשר להביא לפני בית המשפט הדן בעברה לפי חוק האזנות סתר דברים שהוקלטו בהאזנת סתר , לא כדי להוכיח את תוכנם ואמיתותם אלא כדי להוכיח את עצם ביצוע האזנת הסתר . העיתונאים טענו בין השאר כי אם יאזין היועץ המשפטי לקלטת תהיה זו פגיעה בחיסיון העיתונאי . בית המשפט העליון אימץ את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה ופסק כי משום שניתן אישור לשמיעת הקלטת מצד מפכ"ל המשטרה ( שהיה צד לשיחה , ( וכיוון שיש עניין לציבור לדעת אם אכן דבק רבב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר