ד. קביעת החיסיון העיתונאי בכללי אתיקה

בשנת 1996 אישרה מועצת העיתונות את תקנון האתיקה העיתונאית . סעיף 22 לתקנון קובע כי " לא יגלו עיתון ועיתונאי מידע שנמסר להם בתנאי שיישאר חסוי ולא יחשפו זהותו של מקור חסוי אלא בהסכמתו של המקור . " לפי הסעיף העיתונאי מחויב לשמור על סודיות זהותו של המקור וכן על סודיות כל מידע שהמקור מסר לו . חובה זו עולה גם מסעיף ) 3 ב ) לתקנון : " הבטיחו עיתון או עיתונאי למקור שהידיעה שמסר או הדעה שהביע לא יפורסמו , לא יימסרו אלה לפרסום אף אם יש בהם עניין לציבור . " 14 ראו 3199 / 93 ע"א קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ , פ"ד מט . ( 1995 ) 876-875 , 843 ( 2 ) 15 שם . כן ראו ) ת"א מחוזי ת"א ) 1089 / 90 פרי נ' מוזס ( פורסם בנבו , (; 15 . 12 . 1993 ברע" ) מחוזי חי 1506 / 93 ( ' " מעריב" — הוצאת מודיעין בע"מ נ' שטרית ( פורסם בנבו , . ( 1 . 3 . 1994 לעומת זאת בכללי האתיקה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו , שמעמדם כשל חקיקת משנה , נקבעה חובת סודיות מסויגת . לפי כללים אלה , בעלי הזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוצים ו–10 2 ובעלי הזיכיון לשידורי רדיו אזורי לא ימסרו פרטים על זהותו של אדם שמסר להם מידע או את המידע שנמסר להם ,...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר