מפתח שמות אנשים

אוסובקה מוראבסקי , 96 , 53 , 39 , 17 149 אוכאב , אדווארד 119 , 109 , 103 , 100 אורליצקי , יוזף 41 , 40 אוח , מרדכי 96 אייזנבך , אהרון ארתור 72 איינשטיין , אלברט 91 אלכסנדרוב 92 אכמטובה , אנה 92 אלסטר , פולה 130 אנסקי , שי 69 אמרנט , שמואל 42 אנררס , ולאריסלאב 21 , 16 אקרליטנ 105 , 104 ד , ארנבורג , איליה 94 , 93 ארזי , ראובן 89 , 58 באואר , יהודה 56 , 51 באומן , זיגמונט 158 , 157 , 121 באציקו , ברוניסלאב 158 , 157 , 121 בוז'יקובסקי , טוביה 136 בורוויץ , ' מיכאל 72 , 32 ביטר , מלן-מרק 135 , 81 בייליס , מנחם מנדל 38 ביירוט , בולסלאב , 99 , 90 , 89 , 34 , 30 100 בלאחוט , ולאדיסלאב 35 בלאשצייק , הנריק 34 בלומנטל , נחמן 72 בן גוריון , דוד 89 בן צבי , איסר 43  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי