הקיצורים הביבליוגרפיים

אוו ליצקי Orlicki , Jozef , Szkice z dziejo w stosunkdw polsko — . zydowskich , 9491-1918 , Szczecin 1983 ארזי - ארזי , ראובן , מפלגת" 'השומר הצעיר' בפולין , " ( 1946-1949 ) ב ילקוט מורשת , ל"ו , . 1982 באואר - באואר , יהודה , הבריחה , תל אביב תשל"ה . ביאלוסטוצקי - ביאלוסטוצקי , י ., "יידישע הילפס ארבעט אין פוילך , באנציקלופדיה של הגלויות , כרך י"ב , ירושלים תשל"ג . גליקסמן Gliksman , ? a . u \ , Jewish PopulationinthePolish Peoples - . Republic , 1972-9441 , ( short draft version ) , Jerusalem 1973 ויינריב Weinryb , B . D ., "Poland" in : The Jews in the Soviet Sate- - Mites , Westport 1197 טעטיקייט באריכט - טעטיקייטס באריכט פון צענטראל קאמיטעט פון די יידן אין ןפויל פון 1 ינואר 1946 ביז דעם 30 יוני , 1946 ווארשע . 1947 יום עיון - יום עיון על ספרו של יהודה בא ואר "הבריחה / ' אפעל . 1975 ישי - ישי , משה , בצל השואה , לוחמי הגיטאות תשל"ג . כהן - כהן , יוחנן , "הבריחה הגדולה מפולין , " באנציקלופדיה של הגלויות , כרך י"ב , ירושלים תשל . "ג כהנא , אחרי המבול - כהנא , דוד , אחרי המבול , חיי ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי