רשימת הקיצורים

אור - "ט אוג נ' ^ קקוו כקזפרוקזקזרמ ? ;™; זרוךה ( חברה להכשרה מקצועית ) פפ - "א פאראייניקטע פארטיזאנער ארגאניזאציע ( ארגון הפארטיזאנים המאוחד בווילנה ) ציש - "א צענטראלע יידישע שול ארגאניזאציע ( ארגון יהודי מרכזי של בתי ספר ) AK - Armia Krajowa ( צבא הארץ ) KPP - Komunistyczna Partia Polski ( המפלגה הקומוניסטית הפולנית ) KRN - Krajowa Rada Narodowa nvinnn ) הלאומית הארצית ) NKGB - Narodnyj Komisariat gosudarstviennoj Bezopastnosti ( הקומיסאריאט העממי לבטחץ המדינה ) NKVD - iNarodny Komisariat Vnutrennikh Del DKnKOTOipn ) העממי לענייני פנים - שירותי הבטחון הסובייטיים עד שנת ( 1946 NSZ - Narodowe Sity Zbrojne ( הכוחות הלאומיים המזוינים ) ONR - Ob 6 z ykalnyRad-Narodowo ( המחנה הלאומי הראדיקאלי ) OZN - Oboz Zjednoczcnia Narodowego ( מחנה הליכוד הלאומי ) PCK - Polski Czerwony Krzyz ( הצלב האדום הפולני { PKWN - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ( הוועד הפולני לשחרור לאומי ) PPR - Polska Partia Robotnicza  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי