נספח יד מסקנות אנטי־יהודיות מוסוות של הוועד המרכזי הפולני

המושב השנים עשר של מליאת הוועד המרכזי של PZPR נקרא בשנת ג 98 ו לדיון על המסקנות שהגישה ועדה שהוקמה כדי לברר את הסיבות לסכסוכים החברתיים בפולין העממית . במסקנות אין מזכירים את היהודים , ואת הציונות , אך השמות והתהליכים הנזכרים בהן מצביעים בעיקר על אנשים ממוצא יהודי . בהחלטות נאמר , בין היתר : האותות הראשונים של המשבר החברתי הצומח הופיעו במהלך האירועים המכונים אירועי מארס , 1968 מתוך קשר הדוק עם תופעות של רביזיוניזם מאז שנת 1956 באו ההשקפות הרביזיוניסטיות לידי ביטוי בייחוד בחוגי העתונאים , הסופרים ואנשי מדעי החברה . נושאי [ ההשקפות האלו ] היו בדרך כלל אנשים פעילים בתקופה הקודמת בתור דוגמאטיקאים וכיתתיים , כמו , למשל , הפילוסופים והסוציולוגים המפלגתיים עובדי אוניברסיטת וארשה לשק קולקו ? קזקי , זיגמונט באומן וברוניקלב בצקו . מראשית שנות השישים היו פאטרונים של קבוצה פעלתנית של סטודנטים ותלמידים , שמוצאם לעתים ממשפחות של עסקנים מפלגתיים ופוליטיים שהיו בעלי השפעה לפני . 1956 אחרי אוקטובר 1956 פנו עסקנים אלה לעבר הרביזיוניזם . ואף על פי שנטלו לעצמם [ מעמד ] של מנהיגי ההתחדשות , סולקו בהדרגה מע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי