נספח יג מדברי גומולקה על המסע האנטי־יהודי

ב 9 ו במארס 1968 נאם גומולקה לפני פעילי המפלגה בווארשה והביע את עמדתו בעניין המסע האנטי יהודי ; חברים ! באירועים שהתרחשו נטל תפקיר פעיל חלק מן הנוער האקדמי ממוצא יהודי או בעל לאומיות יהודית . הוריהם של רבים מן הסטודנטים האלה תופסים עמדות אחראיות , פחות או יותר , ואף עמדות רמות במדינתנו . מעל לבול גרמה עובדה זו , שעל גלי האירועים האלה צפה הסיסמה של מאבק נגד הציונות , שהובן לעתים בדרך בלתי נכונה . האם יש בפולין לאומנים יהודים חסידי האידיאולוגיה הציונית ? ודאי שכן . אך תהיה זו אי הבנה אם מישהו ירצה לגלות בציונות סכנה לסוציאליזם בפולין , למשטר החברתי הפוליטי שבה . אם סכנה מעין זו תעלה אי פעם - והדבר אינו סביר ביותר - תוכל לצוף ממקורות ריאקציוניים שונים בארץ , הנעזרים במרכזי הריאקציה הבינלאומית האנטי קומוניסטית מבחוץ . אין זאת אומרת , כי בפולין אין שום בעיה הנוגעת - הייתי אומר - לקביעת הזהות עצמית של חלק מקרב היהודים , אזרחי מדינתנו . אדגים את כוונתי . בשנה שעברה , בימי תוקפנותה של ישראל ביוני 1967 נגד ארצות ערב , גילו כמה יהודים בצורות שונות את רצונם לנסוע לישראל כדי ליטול חלק במלחמה בערב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי