נספח ז סקירה פנימית על "התופעות של אנטישמיות בפולין והמאבק נגדן"

המיסמך - שהתפרסם , כפי הנראה , מטעם משרד הפנים הפולני - סוקר את המצב שבין נובמבר 9441 לדצמבר . ו 945 לפי הנתונים שבידי מחברי הסקירה נרצחו בפרק זמן זה 351 יהודים ו במחוז קלצה !? 79 - במחוז לובלין 64 - ו במחוז וארשה 57 - ו במחוז לודז' ; 51 - במחוז שלזיה 3 - בלבד . מעשי הרצח בוצעו ברובם במקומות קטנים ; במרכזים גדולים מעשים מעין אלה מעטים ביותר . הסיבה למעשי הרצח הרבים במחוזות קלצה ולובלין נעוצה בעובדה , כי ביערות שבמחוזות אלה עדיין מסתובבות קבוצות של מתנגדי המשטר . הנרצחים הם אנשים ששבו ממחנות ריכוז נאציים או משורות הפארטיזאנים . אפשר להבחין בצורות אחדות של התקפות על יהודים ! התקפות פרובוק אטיביות פרוגראמאטיות . מישהו מפיץ את השמועה בי יהודי רצח ילד פולני , ומיד יימצא עד היודע על המקרה שבו רצחו יהודים ילד לצורכי פולחן . בקירבת בתים יהודיים מופיעה כנופייה , המכירה את השטח היטב , ופותחת במעשי אלימות ושוד . מקרים מסוג זה אירעו בלובלין , ז'ישוב ( ריישה , ( קראקוב , טארנוב וסוסנוביץ . OBJA WY ANTYSEMITYZMU W POLSCE 1 WALKA Z NIMI . 1 Wyniki akcji antyiydowskich . Ostatniego roku , t . j . od l...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי