נספח ג פעולות המדור לענייני יהודים בקיץ 1944

ליד נשיאות PKWN H בלובלין הוקם מדור לענייני יהודים . בראש המדור הועמד ד"ר שלמה ז ; ךשהוךן , עסקן מטעם ה"בונד / ' שהיה חבר מועצת העיר בתקופה שבין שתי מלחמות העולם . המדור פתח בפעולתו בראשית אוגוסט . 1944 התעודה שלפנינו היא הדין וחשבון שמסר ראש המדור על התקופה שבין ה 8 באוגוסט 1944 ובין ה 31 בו . תחילה הופיעו בלובלין כ 300 יהודים , מהם רק 15 מלובלין עצמה . הפליטים התפזרו באכסניות ארעיות ברחבי העיר , והקימו ועד מיצג . ליהודים הוחזר הבית על שמו של י"ל פרץ בלובלין , הקציבו להם כסף ומזון . הרשויות גילו רצון טוב , אך העזרה המתקבלת ממקורות שונים אינה מספיקה בגלל מספר הגדל של היהודים , שהגיע עד מהרה ל , 1200 מזה 200 ילדים . המאמץ העיקרי מושקע בנסיונות להשיג עזרה חומרית , שתספק את הצרכים המינימאליים . אולי במידה רבה מעסיקות את המדור שאלות של סיוע משפטי בענייני ירושות ורכוש , המחייבות טיפול במוסדות רבים . כ 280 איש הצליחו להסתדר בכוחות עצמם או בעזרת הצלב האדום , אך מלבדם יש רק ל 40 אנשים מערכת שלימה של מצעים . היתר , וביניהם גם חולים , נשים וילדים , לנים על הרצפה . הנסיונות להשיג מזרנים ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי