נספח ב תכנית המועצה הלאומית הארצית לשיקום היהודים

בלילה שבין 31 בדצמבר 1943 ל 1 ביאנואר 1944 הוקמה בווארשה מועצה לאומית ארצית ( KRN ) במחתרת . מקימיה היו קומוניסטים < PPR ) ופלגים קיצוניים מן השמאל הסוציאליסטים ומפלגת האיכרים . בהקימם את המועצה התכוונו הקומוניסטים ליצור כוח מתחרה לחזית הפוליטית הרחבה שבמחתרת שבחסות הממשלה הגולה בלונדון . בדעתם היה לבסס את הכוח החדש על הזדהות עם ברית המועצות ועל זיקה רעיונית ופוליטית למדינה זו . בליל ייסודה של המועצה נאמה חברת "פועלי ציון שמאל" פולה אלסטר , מאחרוני אנשי המחתרת שהסתתרו בצד ה"ארי , " ובירכה את הארגון החדש בשם שרידי הפועלים היהודים . במחצית השנייה של שנת 1944 התמזגו , Z ? "V \ KRN ובכך נוצר הגרעין השלטוני בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה . במארס 1944 עיבד המדור לענייני היהודים שליד KRN תכנית פעולה . שני הפרקים הראשונים של התכנית עוסקים בעזרה לשרידי היהודים שבמחבוא ובמחנות הנאציים . כאן מובא הפרק השלישי , העוסק בשיקום חיי היהודים : שילובם בייצור תוך הסבה מקצועית ? שוויון זכויות אזרחיות ולאומיות ; ארגון חיי התרבות היהודית החילונית ו הקשר עם גורמים העוסקים בשאלות יהודיות בברית המועצות , ובי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי