נספח א מינשר של "הוועד הפולני לשחרור לאומי"

מינשר זה - Manifest PKWN - שפורסם ב 22 ביולי 1944 בחלם , היה הפרסום הרשמי הראשון של השלטון הפולני החדש והוגדרו בו יסודות ' המשטר המדיני החדש ויעודיו . בקטע המובא כאן , הדן בעניין היהודים , נאמר : בבואו לשקם את העצמאות המדינית הפולנית מצהיר הוועד הפולני לשחרור לאומי באופן חגיגי על החזרת בל החירויות הדימוקראטיות , על שוויון כל האזרחים , ללא הבדל גזע , דת ולאומיות , על חופש הארגונים הפוליטיים והמקצועיים , העתונות והמצפון . ואולם , החירויות הדימוקראטות אינן יכולות לשמש את אויבי הדימוקראטיה . ארגונים פאשיסטיים , בהיותם אנטי לאומיים , ידוכאו בכל חומרת החוק . בני ארצנו ! הארץ ההרוסה והמורעבת מצפה למאמץ יצירתי גדול של העם כולו . יש לתקן בהקדם האפשרי את העוולות שהסב הכובש . יוחזר לבעלים החוקיים הרכוש הפרטי שנשדד מאזרחים יחידים , איכרים , סוחרים , בעלי מלאכה , תעשיינים זעירים ובינוניים , מוסדות והכנסייה . קניין הגרמנים יוחרם . ליהודים , שהכובש רדף אותם באורח חייתי , יובטח שיקום קיומם וכן שוויון זכויות חוקי ומעשי . Rodacy ! Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego , przystepujac do -odbu dowy parist...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי