ד. תחילת המשבר, משמעותו מבחינת היהודים והפולמוס סביב ספרו של שאף

מבנה החיים היהודיים נשען כולו על יסודות רעועים ו סיוע מן החוץ , ציבור נבוך וחסר אשליות באשר לכוונות המשטר , קבוצה של עסקנים המבקשים לשמור אמונים למשטר ומטפחים תרבות יהודית שעיקרה שפת יידיש ודבקות בקומוניזם . הקיום שהותיר המשטר לא היה אלא קיום במבנה אכול ניגודים , סתירות ומשברים . משטרו של גומולקה אכזב והרחיק מעצמו את שני האגפים . הכוחות שהביאוהו לשלטון מתחו עליו ביקורת בטענה שבזבז את הסיכוי . בעקבות זה הלך גומולקה והתקרב למנגנון , אל העסקנים שראו בשלטון את חזות הכול ואל מרכז הכוח של מוצ'אר . אך הללו לא הסתפקו בקידום איטי בברכתו של גומולקה וחבריו וחתרו לתפיסת השלטון . כדי להגיע למטרתם לא בחלו 14 סופר יהודי , שעשה את ימי המלחמה בברית המועצות ושב לפולין רק בסוף שנות החמישים לאחר תקופה ארוכה של גירוש ומחנות . זמן קצר לאחר שובו נפטר . 15 פעיל במחתרת הקומוניסטית בגיטו וארשה . 16 ראה : ספארד , כתב יד , עמי . 68-71 באמצעים , והיהודים היו בידיהם קלף כדי להטילו בעת ההתמודדות המכרעת . מוצ'אר , רושינק , קתקול ואחרים שיוו בינתיים ליהודים תדמית מאיימת של כוח עוין וזר , הקושר קשר נגד פולין העממית . ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי