ג. התמורות ותמונת החיים של היישוב היהודי בפולין

מתעורר הרושם , שמאבקיהם של אנשי ה"איגוד — '' חבורה של עסקנים מקצועיים מוותיקי המפלגה - כבר לא אמרו דבר ליהודים הפשוטים , פועלים , פקידים ובעלי מלאכה , שהתרכזו ברובם בעריה של שלזיה התחתית ואיבדו את שארית אמונתם ברצונו הטוב של המשטר . ביטוי לדעת זו נתנו בקבלם את ההחלטה לעזוב את פולין . את משמעותו של צעד זה מבהיר סמולר בפרק המכונה "הגל השני , " המתאר את היציאה ההמונית במסגרת " עלית גומו ^ 7 ןה , " בעיקר בשנים : 1957-1960 יום יום התארכו בווארשה ובערי המחוז השורות לפני המשרדים שרשמו את היהודים שגמרו אומר להגר לישראל . מיישובים קטנים יותר בשלזיה התחתית הגיעו אלינו ידיעות , שכמעט כל האוכלוסייה היהודית 7 על מאמר זה ראה גם : ספארד , כתב יד , עמי 5 ג ו ג : 6-66 סמולר , עמי . 218-215 8 ראה ן סמולר , עמי 256-257 ; מי אלטשולר ( עורך , ( יהדות ברית המועצות באספקלריה של עתונות יידיש בפולין- ביבליוגרפיה , 1945-1970 ירושלים תשל . "ה המקומית מתבוננת לצאת לדרך . בכך אכן בא לידי ביטוי אחד ההבדלים היסודיים שבין "הגל השני" הזה של עזיבת פולין ובין הגל הראשון שלאחר הפרעות בקלצה . אז נסעו בבהלה גדולה המוני יהו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי