ה. "הפיכת אוקטובר" והיהודים

גם היהודים נהנו מרוחה של "הפיכת אוקטובר" הפולנית . לג'וינט ולאור"ט שוב הותר לעסוק בסיוע לשבים מברית המועצות במסגרת הסכם חדש שחתם גומולקה עם הסובייטים . האיגוד היהודי לתרבות ולחברה ניצל את הרוחות החדשות שנשבו , וחל שינוי בנימת העיתון היהודי . החלה התחדשות במחקר ההיסטורי , וגם בקרב היהודים הושמעו עתה דברי ביקורת על תקופת סטאלין , אגב אזכור של רצח הסופרים היהודים בברית מועצות . צעד קיצוני ביותר , ששיקף אף הוא את השינוי , היה גל חדש של יוצאים לארץ ישראל . כן חלה תמורה מתונה ביחס הכללי לציונות ולמדינת ישראל . אף החל משא ומתן על חידוש הקשרים בין הקיבוץ היהודי בפולין ובין הקונגרס היהודי העולמי . ואולם , כל אלה היו רק בבחינת צד אחד של המטבע . מן הצד האחר הסתמנה תופעה שהדאיגה את יהודי פולין והביכה אותם . סמולר מספר , כי באחד הכינוסים המפלגתיים , שבהם באה לביטוי האווירה החדשה של ראשית ימי גומולקה , נאמו נציגי אזורים שונים , וסמולר קיבל את רשות הדיבור בתור דובר היהודים . אך כאשר הופיע על הבמה נשמעו באולם דברי לעג ו "גם הם ישנם "" . ניתן לומר , שיחד עם הליבראליזאציה גם נקרא דרור להלכי רוח אנטי יהו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי