ב. המסע האנטי־יהודי בברית־המועצות בשנים 1953-1948

כדי להבין נכונה את המתרחש בפולין ואת לחציה של ברית המועצות על הנעשה בה , ראוי לסקור את ההתפתחויות בברית המועצות בשנים האחרונות לשלטון סטאלין , "השנים השחורות" בקורותיהם של היהודים בארץ זו . עוד בשנת 9461 הופיעו האותות הראשונים למערכה הפוליטית והאידיאולוגית שכוונה נגד המערב , ובפרט נגד ארצות הברית , מערכה שהלכה וגברה עד מותו של סטאלין בשנת 1953 והשפיעה השפעה גדולה על החיים הפנימיים בברית המועצות . המסע האנטי מערבי לא הסתפק במגמה להינתק מן המערב ולהציב מחסומים - מעין מסך ברזל מפריד . בימי המלחמה נפתח צוהר למערב , בעתונות ובספרות פורסמו דברי שבח על בעלות הברית במערב , והנשק ומוצרי התעשייה שהגיעו בעת המלחמה מארצות הברית עוררו השתאות והערצה . המסע שפתחו בו הסובייטים נועד להשמיץ את הכול 1 המשטר בארצות הברית , אורח החיים בה , דרכה במדע ותרבותה - כל אלה מסמלים , לדברי המנצחים על מסע ההכפשה , פיגור , ניוון ועיוות . מול מדע המערב ותרבותו הוצגה עליונות הרוסים והסובייטים . הרוסים היו , כביכול , בעלי התגליות הגדולות וההמצאות הטכניות מאז ומתמיד , והם שקידמו את האדם במאה הב . ' כך , למשל , קדמו לאיינ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי