א. המדיניות הפרו־ישראלית וביטויי אהדה למדינת ישראל

בשנותיה הראשונות של פולין העממית התנהל בציבור הפולני - לרבות המחנה הקומוניסטי , ובייחוד בפלגים שנתנו יד לנצחון המשטר החדש - בירור נוקב ונרחב על אופי המדינה , על מבנה הפנימי ועל מיקומה במערכת הפוליטית המתהווה עם סיומה של מלחמת העולם . בקרב האינטליגנציה הפולנית שתמכה בדימוקראטיה העממית ובקרב המנהיגים הפוליטיים היו רבים שגרסו , שעל פולין לפלס לעצמה דרך מקורית אל הסוציאליזם , מעין דגם ביניים בין המשטר של ברית המועצות ובין משטרי הדימוקראטיה המערבית . המצדדים בתפיסה חדשנית זו סברו , שברית המועצות - שנאלצה במשך שנים רבות לגבש את המשטר בה בהיותה מבודדת , מול עולם עוין , ובהיותה שרויה בפיגור בלבלי חמור - עומדת לפני התפתחויות מרחיקות לכת . חלה תמורה משמעותית בעולם אחרי מלחמת העולם , הסוציאליזם הוא חזק , טבעת הבדידות והכיתור נפרצה , ויש סיכוי , שגם אחרי מיגור המשטרים הפאשיסטיים תימשך השותפות בין המערב ובין ברית המועצות , שחושלה במבחני המלחמה . אחדים מאנשי הרוח והעסקנים שנטלו חלק בדיון זה ביקשו להדגיש את ייחודה של פולין י הקשרים המשמעותיים שבין תרבותה ובין זרמי התרבות במערב אירופה והתפקיד הסגולי ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי