ה. איגוד הקהילות הדתיות

תופעה אחרת בחיי היהודים אחרי השואה היא ההתארגנות בקהילות דתיות . הרב דוד כהנא , שהיה הרב הראשי של הצבא הפולני על אדמת פולין , מילא תפקיד מרכזי בשיקומן של הקהילות הדתיות . בקול קורא שפרסמה "נציגות הקהילות הדתיות בפולין" בקיץ 1945 נאמר ן 35 על הוועד האנטי פאשיסטי ועל העתון "אייניקייט" ראה ו s . Rediich , Propaganda and Nationalism in Wartime Russia - The Jewish Anti-Fascist Committee in the USSR , 1941-1948 , Colorado 1982 36 סמולר , הפרק ררעגן" די וואס זענען נישט געוועך , עמי . 114-117 37 שם , הפרק דער" לעצטער טעלעפאן שמועס מיט מאסקווע , " עמי . 162-164 מוסדות הממשלה אחראיים הבטיחו , כי לא יגבילו כהוא זה את חרותנו הדתית . אדרבא , נכונים הם לסייע בכל האמצעים שברשותם בשיקום חיי הדת שלנו . פולין החדשה הדמוקרטית אינה מפלה בין אזרח לאזרח , בין אמונה לאמונה תפקידנו ברגע זה הוא לגשת במרץ לארגון קהילות יהודיות דתיות בכל ישוב , בכל מקום שציבור יהודי נמצא בו . עלינו לשוב אל המקור העתיק של תרבות ישראל האמיתית , אל כתבי הקודש , עלינו לשוב אל תורתנו , אל המסורת שלנו , אל המוסר שלנו , אל שפתנו , אל ע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי