ד. קשר עם מוסדות יהודיים בעולם

משקל רב היה , כאמור , לעזרה שהושיט הג'וינט במיגזרים שונים ולמעורבותו בחיי היהודים . בתחילת 946 ו הוקמו בתי ספר של אור"ט , שתרמו תרומה נכבדה להשתלבות היהודים בייצור ובתהליך הפרודוקטיביזאציה . הסיוע של " טאז" איפשר את הקמתה של רשת בתי הבראה ונופש , שסעדו בראש ובראשונה את הניצולים שנפגעו מבחינה גופנית ועזרו להם לשוב לאיתנם . השלטונות הפולניים עדיין ראו את פעילותם של המוסדות היהודיים העולמיים בעין יפה , וראשי הג'וינט והארגונים האחרים שביקרו בפולין נתקבלו בכבוד ובאהדה . מותר להניח , כי בשלבי התהוותה של המדינה החדשה היו קברניטיה מעוניינים בפעילותם של גורמים אשר ייצגו את הקיבוצים היהודיים בעולם הרחב , ובייחוד את התפוצה בארצות הברית , שכן ביקשו באמצעותם לשפר את תדמיתם במערב . מלבד זה היו להוטים לקבל את הדולארים שזרמו לפולין מקופותיהם של מוסדות אלה . זאת ועוד , העזרה שהושיטו הארגונים היהודיים הסירה משלטונות פולין חלק גדול מן הדאגה לשיקום היהודים ששרדו ולמימון הדבר . לתהליך זה נתלוו , כאמור , גם תופעות של קנאה , ונפוצו סיפורים מפליגים על הכספים הרבים ששואבים היהודים ממקורות החסומים לפני מרבית הפ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי