ג. המוסדות לענייני חברה, חינוך, תרבות והנצחה

המוסדות היהודיים בפולין פיתחו פעולה נרחבה , שאופייה וממדיה עלו בהרבה על הממדים המצומצמים של היישוב היהודי החדש בפולין . נפנה עתה לתחומים אחרים בפעילות היהודית המאורגנת אחרי המלחמה - הסעד , החינוך והתרבות - ונראה כיצד השפיעו עליהם התמורות הפוליטיות בפולין . תמורות אלו נבעו מצמצום מרחב התמרון של שלטונות פולין בעקבות הלחץ שהופעל עליהם להסתגל לדפוס הפוליטי והחברתי 16 ראה : טעטיקייט באריכט , עמי . 10 17 ראה : ביאלוסטוצקי , עמי . 444-466 שפירא מוסר , כי ביאנואר 1959 היו 11 קואופראטיבים יהודיים לבגדים , לנעליים , לכובעים , לבדים ולמוצרי עור , ובהם 723 עובדים . ראה ; שפירא , , 1960 עמי . 343-344 וראה גם פירוט הדברים להלן . האחיד שכפו הסובייטים על הדימוקראטיות העממיות , כל אלה פגעו במסגרות היהודיות העצמאיות ובמירקם הקשרים בין יהודי העולם ובין יהודי פולין . הסעד שניתן בשלב הראשון כדי לספק את הצרכים הדחופים בצורת מזון , ביגוד וקורת גג בבתים משותפים נכנס במרוצת הזמן למסלול של עבודה סוציאלית קבועה ושיטתית . הסיוע העיקרי ניתן לבתי יתומים , לבתי אבות ולאנשים שתלאות הזמן פגעו ביכולתם לעבוד ולהשתלב בחב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי