פרק רביעי מצבם הכלכלי של יהודי פולין והתארגנותם הפנימית