ג. ה"בריחה" ושלטונות פולין

תנועת ה"בריחה" היתה , כאמור , גוף רחב , אשר כלל את הזרמים השונים בתנועה הציונית . עם זאת היו מרכיביה העיקריים ופעיליה המרכזיים חברי התנועות החלוציות , שהיו מסונפות לתנועות הקיבוציות בארץ ישראל . מימון ה"בריחה" בא בעיקר מן הג'וינט . אנשי הג'וינט , שהתחרטו ללא ספק על המגמה הליגאליסטית ששררה במרכזיהם בימי מלחמת העולם השנייה , גילו עתה מעורבות פעילה , הן בהגנה על פעילי ה"בךיחה" ועל שיירות שהסתבכו בשעת המעבר הן במגעים עם השלטונות הצבאיים בארצות המעבר . תנועת ה"בריחה" העבירה בראש ובראשונה "קיבוצים , " כלומר , קבוצות של צעירים שהתארגנו כקולקטיב במסגרת אחד הזרמים הציוניים . לא אחת קרה , ש"קיבוצים" אלה , שהתארגנו באורח מקרי על ידי פעילי התנועות השונות , התגבשו לחבורה אורגאנית בדרך הארוכה שעשו בצוותא , ובסופו של דבר הגיעה חבורה זו לאחד הקיבוצים בארץ ישראל , בין במלואה ובין בחלקה . מלבד זה ארגנה תנועת ה"בריחה" בודדים או משפחות וכללה אותם בשיירות היוצאים . המועמדים ליציאה , אנשי "קיבוצים" ובודדים כאחת , על פי רוב נאלצו לחכות לתורם . הצורך להמתין הניע רבים לחפש דרכים שמחוץ למסגרת ה"בריחה" המאורגנת ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי