א. הרקע ל"בריחה"

יש להבדיל בץ תנועת ה"בריחה" המאורגנת , שכיוונה את זרם היוצאים מפולין , ובין גלי היציאה ההמוניים . תנועת ה"בריחה" היתה ביסודה התארגנות של קבוצות פעילים , בעיקר שרידי התנועות החלוציות ; לוחמי הגיטאות , קבוצות פארטיזאנים שיצאו מן היערות וחברים ששבו מברית המועצות . הגרעינים הראשונים של אנשי ה"בריחה" התלכדו בווילנה , ברולטה ולימים בלובלין והקיפו , למעשה , מרכזים חדשים בפולין . בעיני רבים מן הפארטיזאנים יוצאי פפ"או מווילה היתה העלייה לארץ ישראל הגשמה של שאיפות שטופחו במשך שנים , ובימי המאבק בגיטו וביערות היו בגדר חלום . בסתיו 1944 יצאו החברים הראשונים מרובנה ומווילנה כדי לפלס דרך לרומניה ולבוא במגע עם השליחים מארץ ישראל שפעלו שם . בדצמבר , 1944 כחצי שנה לפני תום המלחמה , הגיעו ארצה בנתיב זה רוז'קןה קוךצ'ק ואליעזר לידובקזקי , ראשוני הפארטיזאנים . אך התכנית להרחיב את המסלול דרך רומניה לא עלתה יפה . קבוצה שהודרכה על ידי שמואל אמו גט , אחד מחלוצי הדרך מווילנה לרומניה , נפלה לידי סוכנים סובייטים והועמדה לדין בעוון קשר ציוני חשאי וגניבת גבול . י לאחר שנחסמה זמנית הדרך לרומניה עברו שרידי הלוחמים מל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי