ג. הריפאטריאציה מברית־המועצות וחלקם של היהודים בה

הריפאטריאציה של פליטים יהודים מברית המועצות התנהלה , כאמור , בכמה שלבים . בחלקם חזרו הפליטים עם הצבא הפולני ובחלקם הסתננו דרך הגבולות הפתוחים . באופן זה חזרו אלפים מיהודי פולין , וביניהם גם חברי התנועות החלוציות , שהיו לימים בין מייסדיה של תנועת ה"בריחה" מפולין י . בעקבות שחרורם של שטחים פולניים ויצירתו של מימשל פולני זמני עלתה 28 ראה ; שלומי ( לעיל , הערה , ( 25 ביאלוסטוצקי , ענו' . 468-439 29 ראה : כהנא , זכרונות , עמי . 23-24 30 מספר זה מקובל על מרבית המחברים . ראה , למשל ; ישי , עמי . 37 נוסבאום ( לעיל , הערה , ( 19 לעומת זה , סבור , כי בצבא הפולני שהוקם בחסות הסובייטים בברית המועצות שירתו 20 , 000 חיילים יהודים . 31 ראה : באואר , עמי 27-28 ו . 32 בעיית החזרתם של הגולים הפולנים , שהועברו ברובם לגלילות גירוש או לבתי כלא בברית המועצות , וכן פולנים שישבו בשטחים שהיו חלק מפולין בתקופה שבין המלחמות ועתה נבללו בתחומי ברית המועצות , היינו מערב אוקראינה , מערב ביילורוסיה ומחוז וילנה . החשיבות שייחסו הפולנים לשיבת בני עמם היתה גדולה שבעתיים בגלל העובדה שאוכלוסייתה של פולין המשוחררת פחתה ב ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי