א. שארית־הפליטה

שחרורה של פולין מידי הנאצים נמשך כחצי שנה . ביולי 1944 חצה הצבא האדום את הנהר בוג וחדר אל השטחים המזרחיים הכלולים היום במדינת פולין . בסוף יאנואר 1945 הגיעו הכוחות הסובייטיים לגבולה המערבי של פולין על פי מפת המדינה בין שתי מלחמות העולם . באף אחת מעריה של פולין ומעיירותיה לא היו עוד יהודים שישבו בבתיהם . ממאות הגיטאות שהקימו הנאצים בימי הכיבוש לא נותר אפילו אחד . רק בגיטו לודז' נשארו ? כ 900 יהודים כ 600 שהוטל עליהם לנקות את השטח ולרכז את הרכוש היהודי וכ 300 שהצליחו להתחבא ולהתחמק בגל הפינויים האחרון בין יוני לאוקטובר . 1944 הגרמנים לא הספיקו לפנות את אחרוני היהודים , והודות לכך ניצלו הללו מהשמדה . גיטו לורד היה אחרון הגיטאות לפינוי ולחיסול . במערב פולין אמנם נותרו עדיין רבבות יהודים במחנות ריכוז ובמחנות עבודה , אך את מרבית המחנות האלה פינו הנאצים בחפזון עם התקרבות הצבא האדום , ואסיריהם נעו בהמוניהם ב"צעדות מוות" אינסופיות בימי החורף והאביב של שנת . 1945 במחצית השנייה של יאנואר 1945 פונו ממחנות אושוויץ כ 58 , 000 אסירים , רובם יהודים , ובמקום נשארו כמה אלפי אסירים , כמעט כולם חולים ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי