פתח־דבר

החיבור שלפנינו הוא נוסח מורחב של מאמר בשני המשכים שפורסם בכתב העת "ילקוט מורשת , " לג ( סיון תשמ , ( "ב עמ' 1 65-102 לד ( כסלו תשמ , ( "ג עמ' . 121-150 פרופ' ח' שמרוק יזם את הוצאתו בסידרת המחקרים של המרכז לחקר יהדות פולין ותרבותה וגם קרא את כתב היד והעיר הערות חשובות . מר ראובן אשל טרח על התקנתו הלשונית של החיבור . גברת אלה מיכלוביץ / עוזרת המחקר שלי ב"יד ושם , " סייעה בהכנת הנספחים לספר . הרב דר' דוד כהנא העמיד לרשותי מיסמכים שבידיו ושיחות שקיימתי עמו סייעו להבנת ההתרחשויות בפולין אחרי המלחמה . עובדי ספריית "יד ושם" גילו אורךרוח וסבר פנים , כתמיד , והמציאו לי שוב ושוב את הספרים וכתבי העת שנזקקתי להם בעת הכתיבה . אנשי מרכז שזר , מר צבי יקותיאל וצוותו , קיבלו על עצמם את ההוצאה לאור , והם עושים זאת בחברות טובה ובקפדנות . יבואו כולם על התודה . אני מודע לליקויים שבעבודה זו . לא היתה לי גישה למיסמכים רשמיים שבארכיונים הפולניים , שנותרו עדיין חסויים . הכתיבה על פרשה היסטורית הנושקת בהווה מערימה קשיים בדרכו של ההיסטוריון ופוגמת כשלימות התמונה . כל הפגמים הם , כמובן , על אחריותי בלבד . ירושלים...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי