היהודים בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה

ישראל גוטמן היהודים בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה האוניברסיטה העברית בירושלים סדרת מחקרים של המרכז לדוקר תולדות יהודי פולין ותרבותם מועעת המערכת שמואל אטינגר , ישראל ברטל , ישראל גוטמן , יעקב גולדברג , שמואל ורסס , עזרא מנדלסון ( יושב ראש , ( חנא שמרוק ישראל גוטמן היהודים בפולין אחרי מלחמת העולם השנייה מרכז זלמן שזר להעמקת התודעה ההיסטורית היהודית ירושלים תשמ"ה  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי