סיכום

היעדר אסדרה והיעדר אכיפה מספקת , בצד הצורך ליצור הזדמנויות עסקיות חדשות , מזמינים את ספקי התוכן התקשורתי לעשות שימוש גובר והולך בשילוב בין מסחור לבין תוכן . מפרסמים מקצים סכומים גדולים לפרסום סמוי , ומפיקים ותאגידי תקשורת מסתמכים על תקציבים אלה כמקורות מימון . סוכנויות פרסום מתמחות בהצבת מוצרים ( product placement ) ובהטמעת מותגים , ( brand integration ) בתוך משרדי הפרסום קמות מחלקות תוכן שיווקי וגם בקרב חברות הפקה קמות מחלקות שמטרתן לזהות ולממש אפשרויות לטשטש את הגבולות שבין פרסום לתוכן . במחקר מדיניות זה ניסינו להסביר את מוקדי הפגיעה שתופעת הפרסום הסמוי גוררת עמה לשוק התקשורת ולשיח הציבורי ולהציע פתרונות לאסדרה . מן המחקר ההשוואתי שערכנו ראינו הסדרים בטווח שבין הקפדה על היקף הפרסום הסמוי ותוכנו לבין התעלמות רגולטורית כמעט מוחלטת מהסוגיה , הן ברמת האסדרה והן ברמת האכיפה . גופי אכיפה חלשים או מוטים לכיוון שמירת יתר על האינטרסים של התעשייה מתקשים להציע פתרונות מספקים להתמודדות עם הפרסום הסמוי . נקודת המוצא של הצעותינו נטועה בצורך באסדרה חוצת פלטפורמות , רוחבית , שאיננה תלוית מדיום . לדע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר