ד. תקבולי הפרסום הסמוי

חוק הרשות השנייה קובע היום רף תחתון של הוצאות שנתיות מנדטוריות למימון הפקה ורכישה של תכניות , להפקת תכניות חדשות ולהפקת תכניות מסוגה עילית ; החוק קובע גם חובת תשלום תמלוגים לרשות . כל אלה תלויים בהכנסות שהיו לזכייניות באותה שנה . כדי למנוע כניסה של כספים מהדלת האחורית וללא פיקוח , יש לתקן את החוק כך שגם הכנסות מפרסום סמוי ייזקפו לצורך מחויבות התוכן של הזכיינית .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר