ג. פרסום סמוי חברתי או פוליטי

בפרשת המפקד הלאומי שנדונה בבג"ץ בשנת 2007 הורחב על המאפיינים המעורבים של פרסומת פוליטית : מצד אחד היא מועברת לציבור תמורת תשלום ובכך המסגרת החיצונית שלה היא מסחרית ; מצד שני התכלית שבבסיסה איננה 563 ס' 29-32 לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ( שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה , ( התשנ . "ב-1992 מסחרית אלא פוליטית אידאולוגית בעיקרה , והגוף שמאחורי הפרסומת איננו מבקש לקדם מוצר או שירות אלא עמדה פוליטית או אידאולוגית . כפי שנסקר בפרקים הקודמים , בערוצי הטלוויזיה בישראל רווח היום לא רק פרסום מסחרי סמוי אלא גם פרסום חברתי או פוליטי סמוי . כך הצליחה קרן אבי חי , באמצעות שיתופי פעולה מסחריים עם זכייניות ערוץ , 2 לקדם בתכניות ערכי תרבות יהודיים , שספק אם היו זוכים לקידום מסוג זה על המרקע ללא ההשפעה של בעלי האינטרס על התוכן המשודר . בה בעת , המצב המשפטי בתחום הפרסומת הפוליטית הגלויה מציג מצב שונה : איסור על שידור פרסומת פוליטית בטלוויזיה וברדיו , אך התרתה באמצעי תקשורת אחרים כגון העיתונות הכתובה והאינטרנט . כך , לפי כללי רשות השידור , אין לשדר תשדיר שנושאו " עניין השנוי במחלוקת פוליטית או...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר