ב. הגבלה של "זמן מותג"

השיעור ופרק הזמן של הפרסומת הגלויה מוסדרים היום במדיה הציבורית מסחרית . אנו ממליצים כי בתקופת המעבר תתקיים אסדרה דומה גם באשר לפרסום סמוי . הצעה זו עלתה במסגרת המחקר של תאני הררי ושוורץ אלטשולר . ככלל , אסדרת הפרסומת מבקשת למנוע השפעת יתר של מסרים פרסומיים גלויים על הצופים . היא מתבטאת בראש ובראשונה בהגבלה של אורך מקבצי הפרסומת ושל תדירותם . אף שאסדרת הפרסום הסמוי היא חלק מאסדרת הפרסום בכלל , באירופה לא נעשה שום מהלך הקושר את שינוי הפרדיגמה של פרסום סמוי להסדרים הנוגעים לפרסום גלוי . כאמור , אחת התכליות האסדרתיות של הדירקטיבה האירופית בנוגע לשילוב פרסום בתוכן היא מניעה של השפעת יתר מסחרית על הצופים . חרף זאת לא ניתנה תשומת לב מספקת להיבט השלם הגדול מסכום חלקיו : השפעת התוכן המסחרי על הצופים עקב חשיפה לפרסום סמוי וגלוי לאותו מותג באותה יחידת זמן . ההתלבטות לגבי כללי התדירות והשיבוץ הייתה אולי סלע המחלוקת הגדול ביותר באירופה במעבר מהדירקטיבה הישנה לחדשה . תעשיית הטלוויזיה הפעילה לחצים כבדים על הרגולטור , והם מתבטאים בהקלה ממשית בכללים הנוגעים לתדירות המקבצים ולאורכם ( סעיף 11 לדירקטיבה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר