א. סיווג וסימון של עוצמת הפרסום הסמוי

הואיל ולא כל שיתוף פעולה מסחרי מטעה את הצרכן הסביר באותה מידה , המלצה אפשרית היא התמודדות רגישה ומקיפה יותר עם סימון הפרסום הסמוי . כך , במקום החלוקה הבינארית שלפיה יש או אין חובת סימון , אפשר לשקול שימוש בכמה סימנים , בהתאם לעוצמת הפרסום הסמוי . טלי תאני הררי ותהילה שוורץ אלטשולר פרסמו לאחרונה מאמר המציע לסווג ולסמן פרסום סמוי בשלוש דרגות עוצמה של שילוב פרסום בתוכן — גבוהה , בינונית ונמוכה — שכל אחת מהן תקבל סימן ייחודי אחר . אלה ייקבעו בהתאם לחמישה קריטריונים מרכזיים : מידת הבולטות של המותג ובכלל זה אופן הצגתו ( ויזואלי , מילולי או משולב (; מידת הטבעיות של הכללת המותג ( ככל שהמותג ישולב יותר בטבעיות , כך גוברות זכירתו והשפעתו על הצרכן (; הקשר בין המותג לבין הדמות המרכזית בתוכן המוצג ( אם יש כזו (; חשיפה חוזרת של המותג ; ההקשר של הכללת המותג ( הקשר חיובי יוביל להתייחסות חיובית יותר מהתייחסות חסרת הקשר . ( יתרון אפשרי נוסף של ההצעה לסמן לפי דרגות עוצמה הוא הכללתן בכללי הסיווג והסימון הרגילים , הקובעים גם הם דרגות עוצמה בהתאם לחומרת התכנים המזיקים . תנאי הכרחי לאימוץ ההמלצה הוא שיישומה ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר