פרק שביעי מודל תקופת המעבר

הצעתנו מבקשת לספק מודל פשוט ותקף עבור כלל פלטפורמות התוכן . עם זאת , דרוש פתרון ביניים שיחול עד שיבשילו התנאים להחלה מלאה של המודל המוצע . כאמור , אסדרת התוכן התקשורתי עומדת היום על פרשת דרכים . הואיל ויש שירותים הניתנים באמצעות פלטפורמות שונות והאסדרה הקיימת חלה רק על חלק מהן , תעשיית התוכן מתנהלת כמגרש משחקים עקום . הדבר נכון לא רק באשר לפרסום סמוי אלא באשר למערך האסדרה החל על שידורי הטלוויזיה המסחרית ככלל בהשוואה ליצרני תוכן אחרים . אסדרת שוק התוכן תידרש ליישר את כללי המשחק בהקדם , ועד אז יש להכיר בכך שבתקופת מעבר מוגדרת תשתלב אסדרת הפרסום הסמוי בעקרונות האסדרה של הפלטפורמה הספציפית . על הפלטפורמות הייחודיות יחול המודל המוצע בצד תוספות והתאמות רגולטוריות . בה בעת יוחלו על שאר פלטפורמות המדיה רק עיקריו , כפי שיידונו להלן . היציאה ממודל המעבר תתרחש עם הסדרת הפיקוח האחיד על כלל תוכני האודיו ויזואל , מתוך הבנה שעידן האינטרנט מביא עמו כללי משחק חדשים . עם זאת , מובן שככל שהרפורמה האמורה תציע אסדרה שונה ומוצדקת במקרים נקודתיים לטלוויזיה המסחרית ( למשל : איסור על שידור תכנים ספציפיים בשעות...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר