יא. קידום אוריינות תקשורת

( 1 ) הגדרות ומגמות הואיל ו"אוריינות תקשורת" אינה מונח שגור בשיח על אסדרת התקשורת בישראל , פרק זה נועד להעניק רקע על המונח , על מטרותיו ועל אפיקי יישומו . רקע זה הוא הבסיס לדיון ביעילות של אוריינות התקשורת ושל השלכותיה במישור המדיניות הציבורית והרגולטורית באשר לפרסום סמוי . כתחום דעת מחקרי התפתחה אוריינות התקשורת בשנות השמונים של המאה העשרים במסגרת המעבר של חוקרי תקשורת וחברה מניתוח טקסטים 507 טיוטת המלצות הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה , , 21 . 2 . 2012 מתוך אתר משרד הכלכלה . 508 תהילה שוורץ אלטשולר "האופציה האזרחית" העין השביעית , דעות . ( 29 . 4 . 2013 ) ומסרים לניתוח קהלים . אוריינות תקשורת מתייחסת למערך רחב של יכולות ומיומנויות נרכשות , טכניות וקוגניטיביות , המאפשרות לאדם ליצור קשרי גומלין עם אמצעי התקשורת שהוא צורך . בספרות המקצועית , כמו גם בארגונים וגופים העוסקים בנושא , אין תמימות דעים באשר להגדרה המדויקת של המונח ; מדובר בהגדרה דינמית ומשתנה בהתאם להקשר ולצרכים של מחבריה . עם זאת , אחת ההגדרות הרווחות לאוריינות תקשורת היא זו שאימץ רגולטור התקשורת הבר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר