י. אחריות לאכיפה

אחרים במשרד הכלכלה — מנהלי המחוזות ( המטפלים בחקירות , ( גורמים משפטיים במחוזות ( המטפלים בהליכים המשפטיים ) והתובעת הראשית במשרד ( המגישה את התביעה . ( במשך שנים ציינו דוחות שהמשרד אינו פועל כראוי למיצוי סמכויותיו בתחום הגנת הצרכן ואף אינו מנצל את תקציבו . דוחות אלה הגיעו אף לפתחו של בית המשפט העליון , שדחה את העתירה לחייב את הממונה להפעיל את סמכותו אך לא חסך ביקורת מהתנהלותו . בסופו של דבר , בעקבות הקמת הרשות בשנת , 2006 הוקמה ועדת היגוי בראשות דרור שטרום , לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים , לגיבוש המלצות בדבר סמכויות נוספות הדרושות לרשות . בצד המלצות הנוגעות למישור הארגוני ומתמקדות בייעול של תפעול הרשות המליצה הוועדה לאמץ מודל אכיפה חדש . הוצע כי לאכיפה הפלילית , המתמקדת — בשל העובדה שמדובר במרחב פלילי — בהפרות קשות של דיני הגנת הצרכן , תצורף מסגרת אכיפה מינהלית . המסגרת החדשה תאפשר לנקוט צעד מקדמי של התראה מינהלית ; כן תוענק לממונה סמכות להטיל עיצומים כספיים במקרים של עברות מובהקות . באוגוסט 2007 אימץ שר התמ"ת אלי ישי את מסקנות הוועדה , אולם רק ביוני 2010 מונתה לתפקיד הממונה עו"ד תמ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר