ט. החוליה שעליה תוטל האחריות המשפטית

שאלת האחראים לפרסום הסמוי נובעת מהמספר הגדול של משתתפים אפשריים בתהליך של שילוב הפרסום בתוכן . ההשתתפות באה לידי ביטוי במידות שונות זו מזו של אקטיביות : החל בגורם המסחרי המעוניין בקידום המוצר , המשך בחברת הפרסום היוזמת את הפרסום המסוים , המשך במתווכים היוצרים קשר עם מפרסם הקצה וכלה במפרסם הקצה ובבעל הפלטפורמה שבה הפרסום הסמוי מוצג . על פי המשטר הרגולטורי הקיים בתחום הטלוויזיה , האחריות נופלת על הזכייניות ועל בעלי רישיונות השידור . כך למשל , במקרה של פרסום סמוי 442 ראו " התכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא" משרד החינוך , המגזין הדיגיטלי . ( 21 . 4 . 2013 ) 3 443 ראו למשל 'ס 83 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו , התש : "ן-1990 " מורשה לשידורים לא יכלול במישדריו דבר שהוא בגדר פרסומת , גלויה או מוסווית ושאינו תשדיר פרסומת ואשר קיבל עבור שידורו תמורה כספית" ( ההדגשה שלנו . ( בהקשר לטלוויזיה הרב–ערוצית ראו ס' ) 4 ד ) לכללי התקשורת ( בזק ושידורים ) ( בעל רישיון לשידורים , ( התשמ : "ח-1987 " לא יכלול בעל זכיון פרסומת סמויה בשידוריו העצמיים" ( ההדגשה שלנו . ( בהתאם לסעיף , שידורים עצמיים ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר